System oddymiania w budynkach wielokondygnacyjnych

System oddymiania w budynkach wielokondygnacyjnychW miastach powstaje coraz więcej obiektów wielokondygnacyjnych. Nowoczesne inwestycje to często obiekty o wysokości przekraczającej 25 metrów, która uznawana jest za dolną granicę wymiaru budynków wysokich. Takie obiekty muszą posiadać wydzielone strefy pożarowe, umożliwiające ewakuację podczas pożaru. Jednak dodatkowy problem stanowią systemy napowietrzające i oddymiające, które są zależne od synergii różnych zjawisk fizycznych.

Problemy z wykonaniem właściwie zabezpieczonej drogi ewakuacyjnej oraz dobrego systemu napowietrzania i oddymiania pojawiają się już na etapie opracowania projektu budynku. Podstawowym zadaniem instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz ułatwienie jednostkom ratowniczym podjęcia akcji gaśniczej. Poprawne działanie i współpraca wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej ma szczególne znaczenie w przypadku budynków wielokondygnacyjnych.

Systemy oddymiające – okna i drzwi napowietrzające

Systemy oddymiania mają na celu usunięcie dymu z dróg ewakuacyjnych tak, aby umożliwić osobom pozostającym w budynku opuszczenie go w bezpiecznych warunkach. Takie instalacje stosowane są w obiektach magazynowych, produkcyjnych, a także w ewakuacyjnych klatkach schodowych. Odprowadzanie dymu i gazów pożarowych jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo ludzi, a także w celu zabezpieczenia konstrukcji budynku przed przegrzaniem elementów nośnych.

System oddymiania składa się nie tylko z klap dymowych otwierających się podczas pożaru. Niezmiernie ważna jest centrala oddymiania, która kontroluje i steruje całym systemem, regulując czas przewietrzania i w razie potrzeby, uruchamiając alarm. W skład systemu wchodzą czujki dymowe lub przyciski oddymiania, które kontrolują otwieranie klap, okien i drzwi napowietrzających. Ważnym elementem systemu oddymiania są również urządzenia alarmowe, które informują osoby przebywające w budynku o zagrożeniu pożarowym.

Drzwi przeciwpożarowe – wymogi

W instalacjach zabezpieczania przeciwpożarowego drzwi przeciwpożarowe spełniają bardzo ważną rolę. Przede wszystkim chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu, jednocześnie dając użytkownikom budynku czas na ewakuacje. Przepisy odnoszące się do roli drzwi w ochronie przeciwpożarowej regulują wymogi klasy odporności ogniowej oraz zasady odpowiednich warunków ewakuacji. Jednak aby chronić pomieszczenie przed ogniem i dymem, drzwi przeciwpożarowe powinny być zamknięte, natomiast aby umożliwić ewakuację, muszą być otwarte. W ten sposób przepisy działają sprzecznie, wykluczając ważną rolę drzwi w systemie przeciwpożarowym. Aby drzwi spełniały wymogi bezpieczeństwa, wyposaża się je w urządzenia powodujące samoczynne zamykanie lub elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi.

W dziedzinie instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest sporo miejsca dla zastosowania najnowszych osiągnięć techniki instalacyjnej i automatyki przemysłowej. Jednak ważne, aby były one zgodne z wytycznymi przepisów pożarowych. Nie zawsze jest to łatwe.

One Comment

Add a Comment