Wymiana azbestu – na co zwrócić uwagę wymieniając dach z azbestu?

Azbest uznawany jest obecnie za materiał szkodliwy dla zdrowia, dlatego wymiana azbestu jest dzisiaj koniecznością. Podpowiadamy, jak zrobić to bezpiecznie.

Wymiana azbestu - na co zwrócić uwagę wymieniając dach z azbestu?

Ponad połowa dachów domów mieszkalnym w Polsce ciągle pokryta jest azbestem, co spowodowane jest w głównej mierze obawami przed samym procesem usuwania azbestu. Drugą niedogodnością są koszty, jakie należy ponieść na wymianę dachu – mimo że gminy oferują nawet całkowity zwrot środków na usuwanie azbestu – oraz brak wystarczającej wiedzy na temat alternatywnych materiałów.

Wymiana azbestu – procedury

Zanim zabierzemy się za prace związane z wymianą azbestowego pokrycia dachowe, zapoznajmy się z procedurami, jakie należy spełniać aby je wymienić. Dowiedzmy się również, czy gmina (konkretnie Wydział Ochrony Środowiska) prowadzi program utylizacji azbestu.

Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest należy dokonać nie później niż do 2032 roku. Ze względu na koszt wymiany, wiele osób decyduje się na samodzielne usunięcie eternitu z dachu. Taką samowolę jednak odradzamy, ponieważ istnieje konieczność inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Możemy w związku z tym zapłacić nawet karę od 10 zł do 20 tys. zł. Za nieprawidłowe składowanie szkodliwego materiału grozi zaś grzywna od pięciu do nawet dwudziestu tysięcy złotych.

Azbest – materiał niebezpieczny dla zdrowia

Azbest to tylko nazwa określająca grupę minerałów krzemianowych tworzących włókna. W złotej erze tego materiału powstało ponad trzy tysiące wyrobów zawierających azbest, a prawie 90% wykorzystywane było w budownictwie – od pokryć dachowych poprzez elewację. Dlatego wymieniając azbest potrzebna jest wiedza, że to materiał niebezpieczny, który przede wszystkim podczas demontażu (gdy łamie się i kruszy) uwalnia do powietrza rakotwórcze włókna, które są bardzo szkodliwe dla człowieka, gdyż dostają się i osiadają w naszych płucach.

Kto powinien wymienić azbestowy dach?

Najlepiej jeśli wymiana azbestu powierzona zostanie specjalistycznej firmie. Powinna ona mieć uprawienia do pracy na danym terenie oraz na transport odpadów, zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Umowa zawierana z wykonawcą musi zawierać łączną kwotę za demontaż, transport i utylizację azbestu, wyrażoną w złotówkach. Listę certyfikowanych wykonawców, którzy zajmują się demontażem eternitu można znaleźć w wydziałach ochrony środowiska starostw powiatowych.

Czym zastąpić niebezpieczny azbest?

Dostępnych jest wiele produktów, które możemy wykorzystać do pokrycia remontowanego dachu. Może to być blacha, blachodachówka, dachówka lub płyty włóknowo-cementowe.

źródło: Newseria

One Comment

Add a Comment